Zastosowanie materiału Boston w leczeniu starcia patologicznego

Starcie zębów jest jednym z najczęściej występujących objawów dysfunkcji narządu żucia prowadzącym do utraty wysokości zwarcia. Tłem zdecydowanej większości starcia zębów jest aktywność parafunkcjonalna w obrębie układu ruchowego narządu żucia.

Starcie patologiczne zębów

Cel pracy. Celem pracy było ocena przydatności materiału Boston w leczeniu dwuetapowym starcia patologicznego.

Omówienie. Chory A.Z. zgłosił się do Zakładu Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie z patologicznym starciem zębów oraz brakami częściowymi uzębienia w szczęce i żuchwie. Pacjenta zakwalifikowano do dwuetapowego leczenia protetycznego. Pacjentowi wykonano w prawidłowej wysokości zwarcia odbudowę protetyczną w postaci koron i mostów z materiału Boston wzmacnianego włóknem szklanym oraz protezy częściowe osiadające jako pierwszy etap leczenia protetycznego. Chory jest pod stałą kontrolą w czasie rocznego okresu adaptacyjnego.

Wnioski: Przedstawiony przypadek dowodzi, że odbudowa zębów za pomocą materiału kompozytowego Boston wzmacnianego włóknem szklanym może służyć jako zaopatrzenie tymczasowe do długoczasowej adaptacji nowej wysokości zwarciowej.

Autorzy: Andrzej Bożyk, Joanna Bożyk, Grzegorz Michalczewski, Magdalena Bakalczuk, Katarzyna Sarna-Boś, Janusz Borowicz – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Protetyki Stomatologicznej.