Zapytanie ofertowe – laboratoryjny mikromieszalnik stomatologicznych materiałów światłoutwardzalnych

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Stworzenie nowoczesnego laboratorium poprzez zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe Laboratoryjny mikromieszalnik stomat. materiałów światłoutwardz. 27.10.2017

Oświadczenie Oferenta Zapyt. ofertowe 27.10.2017 Laboratoryjny mikromieszalnik stomat. mat. światłoutwardz.

Unieważnienie postępowanie ofertowego 27.10.2017

Zapytanie ofertowe Laboratoryjny mikromieszalnik stomat. materiałów światłoutwardz. 22.11.2017

Oświadczenie Oferenta 22.11.2017

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nr 22/11/2017 – Laboratoryjny mikromieszalnik stomatologicznych materiałów światłoutwardzalnych