Podbarwiacz

Zamów

O PODBARWIACZU
PODBARWIACZ służy do miejscowego zwiększenia natężenia barwy kolorów, kompozytowych prac protetycznych i kompozytowych wypełnień. Dostępny w strzykawkach 2 g oraz kolorach BIAŁYM lub A, B, C (różne stopnie intensywności barwy).

podbarwiacz_kolory-01-01

podbarwiacz

 

Jak używać PODBARWIACZA
Położyć cienką warstwę PODBARWIACZA w takim miejscu pracy, gdzie zwiększenie natężenia barwy poprawi estetykę np. na powierzchniach żujących i/lub w okolicy szyjek zębów. Naświetlać wg tabeli polimeryzacji i nie przekraczać 1 mm grubości warstwy przy jednorazowym polimeryzowaniu. Położenie PODBARWIACZA jako zewnętrznej warstwy jest dopuszczalne, jednak najlepsze efekty uzyskuje się gdy PODBARWIACZ zostanie pokryty warstwą (1-2 mm) kompozytu np. BOSTON użytego do wykonania pracy.

Naświetlanie

Lampa Kompozyt
PODBARWIACZ
Czas naświetlania zależny od głębokość polimeryzacji
Halogen/LED (500 – 700 mW/cm2)   20 s 30 s
A, B 1,0 mm 1,5 mm
C, biały 1,0 mm
LED (1000 – 1200 mW/cm2S) A, B 1,5 mm 2,0 mm
C, biały 1,0 mm 1,5 mm

Skład chemiczny podbarwiacza
Kompozyt PODBARWIACZ jest złożonym materiałem chemicznym składającym się z organicznej struktury podstawowej (dimetakrylan diglicydoeteru bisfenolu A, dimetakrylan diuretanu, dimetakrylan glikolu trójetylenowego), zawierającej nieorganiczne wypełniacze stałe (szkło barowo-glinowo-krzemowe, krzemionka ogniowa, dwutlenek tytanu) oraz substancje dodatkowe (fotoinicjatory, inhibitory, katalizatory, stabilizatory, pigmenty). Kompozyt powstaje w wyniku wolnorodnikowej polimeryzacji aktywowanej światłem ultrafioletowym w zakresie długości fali od 400 nm do 500 nm. Wypełniacze mineralne stanowią około 60% kompozytu.

Przeciwskazania do stosowania PODBARWIACZA
Nie stosować kompozytu PODBARWIACZ u pacjentów ze stwierdzoną alergią na metakrylany.

Jakie środki ostrożności należy przedsięwziąć w związku ze stosowaniem PODBARWIACZA
Unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz tkankami miękkimi jamy ustnej. W przypadku kontaktu, przepłukać dużą ilością wody. W razie dolegliwości, skontaktować się z lekarzem podając informację o stosowanym kompozycie. W przypadku wystąpienia alergii na metakrylany, zaprzestać stosowania preparatu. W przypadku późnej alergii na metakrylany, usunąć wypełnienie. W przypadku zaaspirowania produktu do układu oddechowego należy skontaktować się z lekarzem.

Jak bezpiecznie przechowywać PODBARWIACZ
Przechowywać preparat w temperaturze pokojowej (15-25 ºC). Kompozyt PODBARWIACZ może być przechowywany w obniżonej temperaturze, jednak nie niższej niż 3 ºC. Przed powtórnym użyciem materiału należy poczekać aż powróci on do temperatury pokojowej. Dla uniknięcia przypadkowej polimeryzacji, zamknąć opakowanie natychmiast po użyciu preparatu.

Trzymać z dala od dostępu dzieci. Trzymać z dala od dostępu osób nieuprawnionych. Chronić materiał przed przegrzaniem. Chronić przed światłem. Nie używać po upływie terminu ważności.

Gwarancja
ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej wymienia produkty, które mają potwierdzone wady, lub zwraca koszty ich zakupu. Nie odpowiadamy za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem preparatu.

Czytaj najnowszą gazetkę produktową