Flow-Art

Kompozyt typu flow

Zamów

O FLOW-ART
Światłoutwardzalny kompozyt o „płynnej” konsystencji, przeznaczony do szybkiego wypełniania ubytków, do wykonania pierwszej warstwy wypełnienia (pokrycie dna ubytku do wysokości szkliwa), do naprawy wypełnień, oraz pomocniczo do zabiegów wykonanych z zastosowaniem włókien poliaramidowych.

Najnowszej generacji kompozyt typu „flow” o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Dzięki temu, możliwe jest kilkukrotnie szybsze wykonanie wszystkich rodzajów wypełnień.

Dostępne kolory FLOW-ART
A1, A2, A3, A3,5, OA2

Zobacz najnowszą ulotkę produktową


Zastosowanie FLOW-ART

 • ubytki klas I, II, III, IV i V wg Black’a
 • szybkie wypełnienie ubytku, przed końcowym wymodelowaniem powierzchni żujących kompozytami stałymi
 • małe lub płytkie ubytki zębowe
 • pierwsza warstwa podczas wykonywania wypełnień w sytuacjach ograniczonego dostępu do ubytku np. bardzo głębokie II klasy, okolice brzegów formówek, wypełnienia ubytków typu tunelowego itd
 • wypełnienia ubytków opracowanych metodą abrazji powietrznej
 • naprawa małych ubytków w mostach i koronach kompozytowych
 • blokowanie podcieni
 • tymczasowe szynowanie zębów (wargowe, językowe lub podniebienne)
 • bezpośrednio śródustnie wykonywane utrzymywanie przestrzeni międzyzębowych
 • pomocniczo przy bezpośrednim wykonywaniu prac typu onlay, inlay


Jak używać FLOW-ART?

1. Wytrawianie 20-30 s

 • wypłukujemy, osuszamy delikatnie

flowart-ryc1

2. Dokładnie pokrywamy cienką warstwą MASTERBONDU

 • wydmuchujemy nadmiar
 • odczekujemy 10 s
 • naświetlamy 10 s

flowart-ryc2

Jednorazowo naświetlamy odcinki nie dłuższe niż 5 mm!

3. Dno bardzo głębokich ubytków pokrywamy cienką warstwą podkładu.
Następnie warstwami 2-3 mm pokrywamy dno ubytku kompozytem płynnym FLOW-ART (a)
Każdą warstwę naświetlamy wg tabeli polimeryzacji.
Powierzchnię żującą modelujemy kompozytem stałym np: F2 (b).

flowart-ryc3

4. Ubytki o małej i średniej głębokości oraz zęby po opracowaniu próchnicy powierzchownej (po wytrawieniu i pokryciu materiałem adhezyjnym) można pokryć w całości kompozytem FLOW-ART, zachowując zasady polimeryzacji warstwowej.

flowart-ryc4

Naświetlanie

Lampa Kompozyt FLOW-ART Czas naświetlania zależny od głębokość polimeryzacji
Halogen/LED (500 – 700 mW/cm2)   20 s 30 s
A1, A2, A3, B1, B2, C2 2,0 mm 3,0 mm
A3.5, A4, OA2 2,0 mm 2,5 mm
LED (1000 – 1200 mW/cm2S) A1, A2, A3, B1, B2, C2 2,5 mm 3,5 mm
A3.5, A4, OA2 2,0 mm 3,0 mm

 

Skład chemiczny FLOW-ART
Światłoutwardzalny materiał stomatologiczny, jest kompozytem złożonym z dimetakrylanowej matrycy organicznej (dimetakrylan bisfenolu A, dimetakrylan uretanowy, dimetakrylan glikolu trietylenowego), zawierającej nieorganiczne napełniacze stałe (szkło barowo-glinowo-krzemowe, krzemionkę pirogeniczna) oraz substancje dodatkowe (fotoinicjator, koinicjator, inhibitor, stabilizatory, pigmenty). Kompozyt ten powstaje w wyniku wolnorodnikowej polimeryzacji połączonej z sieciowaniem, aktywowanej światłem widzialnym z zakresu niebieskiego(430–500 nm). Napełniacze mineralne stanowią około 60% kompozytu.

wykres_rgb

Dzięki zoptymalizowaniu składu i proporcji żywic dimetakrylanowych (Bis-GMA, UDMA,
Bis-EMA, TEGDMA) oraz napełniaczy w materiale, nowy FLOW-ART odznacza się podwyższoną wytrzymałością mechaniczną oraz większą sprężystością – jest zdolny odkształcać się nawet o 3,3%!

Przeciwwskazania do stosowania FLOW-ART
Nie wolno stosować kompozytu FLOW-ART u pacjentów ze stwierdzoną alergią na metakrylany.


Jakie środki ostrożności należy przedsięwziąć w związku ze stosowaniem BOSTONU
Unikamy kontaktu ze skórą, oczami oraz tkankami miękkimi jamy ustnej. W przypadku kontaktu, przepłukujemy je dużą ilością wody. W razie dolegliwości, należy skontaktować się z lekarzem podając informację o stosowanym kompozycie. W przypadku wystąpienia alergii na metakrylany, natychmiast trzeba zaprzestać stosowania preparatu. W przypadku późnej alergii na metakrylany, usuwamy wypełnienie. W przypadku zaaspirowania produktu do układu oddechowego należy skontaktować się z lekarzem.

Uwaga:

 • Preparat służy tylko do użytku przez lekarza stomatologa.
 • Trzymamy preparat w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Trzymamy preparat w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych.
 • Chronimy materiał przed przegrzaniem.
 • Nie przekraczamy znacznie czasu naświetlania, może to spowodować przegrzanie tkanek miękkich jamy ustnej.
 • Chronimy preparat przed światłem.
 • Nie używamy preparatu po upływie terminu ważności.


Jak bezpiecznie przechowywać FLOW-ART?
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C). Kompozyt FLOW-ART może być przechowywany w obniżonej temperaturze, nie niższej jednak niż 3°C. Przed powtórnym użyciem materiału należy poczekać aż powróci on do temperatury pokojowej. Dla uniknięcia przypadkowej polimeryzacji należy zamykać opakowania natychmiast po użyciu preparatów.

Gwarancja
ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej wymienia produkty, które mają potwierdzone wady, lub zwraca koszty ich zakupu. Nie odpowiadamy za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem preparatu.

Czytaj najnowszą gazetkę produktową