Patologiczne starcie zębów – leczenie przy użyciu materiału kompozytowego „Boston” firmy ARKONA – opis przypadku.

Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych stanowią duży problem kliniczny ze względu na możliwość powodowania zmian morfologicznych w układzie stomatognatycznym. Bruksizm zwany parafunkcją zwarciową jest zaburzeniem polegającą na nieświadomym zaciskaniu lub zgrzytaniu zębami. Mięśnie narządu żucia biorą czynny udział w procesach emocjonalnych. Oprócz parafunkcji zwarciowych przyczyną patologicznego starcia są również nieuzupełnione braki uzębienia. Celem pracy była ocena przydatności materiału Boston w dwuetapowym leczeniu patologicznego starcia zębów jako pierwszy etap postępowania terapetycznego.

W pracy przedstawiono opis przypadku leczenia skutków bruksizmumateriałem kompozytowym firmy ARKONA poprzez zwiększenie wysokości zwarcia i adaptacji do nowej sytuacji zwarciowej.

Pacjent K.S. (61 l.) zgłosił się z powodu obustronnych trzasków w ssż oraz silnych dolegliwości bólowych obu ssż. U pacjenta stwierdzono znacznie obniżoną wysokość zwarcia oraz pojedyncze braki międzyzębowe. Jako pierwszy etap leczenia zastosowano szynę akrylową całodobową, którą pacjent użytkował przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie wykonano protezę częściową osiadającą górną uzupełniającą braki międzyzębowe. Skutki starcia zębów odtworzono materiałem kompozytowym „Boston” firmy ARKONA.

Wyniki: Przez pierwsze dwa tygodnie użytkowania protez pacjent musiał przyzwyczaić się do nowych warunków zwarciowych. W trakcie wizyt kontrolnych przez okres 8 miesięcy nastąpiła konieczność niewielkiej korekty zwarcia, głównie w obrębie zębów akrylowych w protezie. Nie wystąpił przypadek utraty materiału kompozytowego.

Wnioski: Materiał kompozytowy Boston może służyć jako tymczasowe uzupełnienie braków jakościowych do długoczasowej adaptacji nowej sytuacji zwarciowej jako pierwszy etap postępowania terapeutycznego.

U pacjenta powtarzają się epizody obrzęku Quinckego. Przed rozpoczęciem leczenia wykonano testy alergiczne na wszystkie materiały wykorzystane w terapii.

f-1 f-2

Pacjent został poproszony o dokumentacje fotograficzną obrzęku Quinckiego

f-3 f-4

Sytuacja w chwili zgłoszenia

Relacja żuchwowa z akrylową szyną cołodobową
Relacja żuchwowa z akrylową szyną całodobową

Braki międzyzębowezostały uzupełnione częściową protezą osiadającą
Braki międzyzębowe zostały uzupełnione częściową protezą osiadającą
Sytuacja po leczeniu ( braki jakościowe zostały uzupełnione materiałem kompozytowym)
Sytuacja po leczeniu ( braki jakościowe zostały uzupełnione materiałem kompozytowym)

 

Autorzy: Grzegorz Michalczewski, Andrzej Bożyk, Janusz Borowicz, Leszek Szalewski – UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, ZAKŁAD PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ/Department of Prosthetic Dentistry.