Formularz Zgłoszeniowy na Najlepszego Studenta Stomatologii XII edycja 2018/2019

Imię i nazwisko (wymagane)

Akceptuję Regulamin Konkursu i określone w nim warunki uczestnictwa w Konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk, Nasutów 99 C, 21 - 025 Niemce. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym zgłoszenia Uczestnika do Konkursu, jego identyfikacji, informowania go o przebiegu i wynikach Konkursu oraz wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników.